" رونق تولید "

صفحه اصلي|مراكز آموزشی |English|پست الكترونيكي|درباره ما|تماس با ما|منشور اخلاقي سازمان|آموزش مجازي

آموزشهای فنی و حرفه ای به چه شیو ه ای می تواند باعث توسعه اشتغال پایدار در کلانشهر تهران گردد؟

آموزش فناوریهای نوین
آموزش های مهارتی کوتاه مدت
آموزش مهارت های بین رشته ای
آموزش استاد - شاگردی نوین

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

پیام مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران


سال 1399، در طول نامگذاری سالهای پیشین که اساساً عطف  به مساعی و مجاهدت جهت تولید و اقتصاد پویا بوده است از سوی رهبر معظم انقلاب به نام سال جهش تولید، آراسته  گشت. دربررسی نامگذاری امسال به نام سال جهش تولید،  مشاهده می شود که امسال نیز در استمرار و مداومت نامگذاری سالیان  گذشته که حمایت از رونق تولید ملی و حمایت از کالای ایرانی را در دستور کار فرآیند سیاستی کشور قرار داد ، سازه های اقتصادی، در جهش و ارتقای منابع کشور، از نقشی بی بدیل برخوردارند. بنابراین متوجه می شویم  سال 98  و حمایت از رونق تولید، نه تنها پایان نیافته بلکه به شکل عملیاتی تر در نامگذاری امسال متبلور شده است. بنابراین و متأثر از مدلی استقرائی باید عنوان کرد که دستگاههای اجرائی، برای جلوگیری از هرگونه اضافه بار مالی و تصمیم سازی به دولت، خود باید مصدر تحولات، نوآوری، خلاقیت و تولید در ابعاد صنعتی، اقتصادی و انسانی باشند، چرا که هرگونه تولید مکفی و جهش در این تولید، به طور قطع، متاثر از همین خطی مشی گذاری، می باشد.

سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به عنوان ضلع اصلی بردار توسعه و  باراندازی مهم در مهارت آموزی و بازآموزی کنشگران اصلی تولید، با نگرشی ایرانشمول و بذل توجه به پارادیم حکمرانی آموزشهای مهارتی و با کنشگری در میدانهای اقتصادی، صنعتی، خدمات و کشاورزی و ارتقاء سطوح مهارتی بنگاههای خرد، کوچک و متوسط، نقشی بی بدیل را سطح تولید بنگاهها و میدان های مزبور را ایفاء کرده است.

توزیع فضایی یا جغرافیایی آموزش های فنی و حرفه ای در کشور و الگوی جدیدی که متأثر از حکمرانی آموزشهای مهارتی که از خود ارائه داده، از جمله تحولات بسیار مهم  در امر آموزش های فنی و حرفه ای است. جغرافیای منعطف و عدالت محورانه سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور که چتر مهارتی خود را در تمامی استانها و نقاط کم برخوردار مرزی گسترانیده، موقعیت ممتازی را برای آموزشهای فنی و حرفه ای در کشور، در راستای نهادینه سازی عدالت معطوف به تولید برای اقشار و طیف های مختلف، خلق کرده است. اما باید توجه نمود که هرگونه دستیابی به سطحی از جهش تولید، محصول نیروی ماهری است که البته ذاتی و کارویژه اصلی ساختار مهارتی کشور است.

باید گفت، کمبود نیروی کار ماهر و آزموده و مازاد نیروی کار ساده و بدون مهارت دو مشکل بزرگ و اساسی در زمینه نیروی انسانی است که با تنظیم برنامه های دقیق و علمی آموزش های مهارتی و تجهیز نیروی انسانی مورد نیاز برنامه های توسعه اقتصادی کشور امکانپذیر است. بدین سبب باید گفت که اگر در برنامه های توسعه اقتصادی و صنعتی کردن کشور، ضرورت آموزش فنی کارگران و ارتقاء سطح مهارت افراد چنانکه باید مورد توجه قرار نگیرد توسعه صنعتی و پیشرفت تولید در سطح خواهد ماند و نیازمندی ها به قدرت های بزرگ صنعتی باقی خواهند ماند. برای برون رفت از این وضعیت یعنی رسانیدن سطح تولید و اقتصاد کشور به کشورهای بزرگ صنعتی ضرورت ایجاب می نماید که اولاً  نیروی انسانی مورد  نیاز صنایع در مدت کوتاهی تامین می شود. ثانیاً برنامه های آموزشی براساس نیازهای موردی صنایع تنظیم می شود و ثالثاً تمام کارگران شاغل امکان تطبیق مهارت های خود را با تکنولوژی جدید که پیوسته در حال پیشرفت و تکامل است را داشته باشند.

با این وصف باید عنوان کرد که در راستای یاری رساندن به دولت و ساختار اقتصادی و سیاسی کشور در شرایط خاص که با توجه به تحریمهای غیر انسانی غرب سرمایه داری و بحران های پاندمیک بهداشتی در کشور بوجود آمده، تحلیل مشخص از اوضاع مشخص، الگوی مناسبی برای بنگاههای اقتصادی و صنعتی، جهت سیاستهای استقرائی، خودجوش و جهادی باشد که قطعاً هر تولید و جهش تولیدی از درون همین بستر اتفاق خواهد افتاد.

   

به امید سربلندی ایران اسلامی

دکتر رضا گرزین 

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان تهران

 

صفحه اصلي|نقشه سايت|English|پست الكترونيكي|تماس با ما|آموزش مجازي
بازديدکنندگان اين صفحه: 49343 | بازديدکنندگان امروز: 799 | کل بازديدکنندگان: 29152728 | بازديدکنندگان آنلاین: 7 | زمان بارگزاري صفحه: 0/2813 ثانيه