صفحه اصلي|پست الكترونيكي|درباره ما|تماس با ما

آموزشهای فنی و حرفه ای به چه شیو ه ای می تواند باعث توسعه اشتغال پایدار در کلانشهر تهران گردد؟

آموزش فناوریهای نوین
آموزش های مهارتی کوتاه مدت
آموزش مهارت های بین رشته ای
آموزش استاد - شاگردی نوین

جستجوی پیشرفته   جستجوی وب

 راهنمای آزمون عملی
زمانبندی ازمون عملی متقاضیان صنعت ساختمان ٩١
راهنمای آزمون عملی خرداد ویژه خواهران ویژه
راهنمای آزمون عملی مربوط به قبولشدگان خرداد 91 ویژه برادران
راهنمای آزمون عملی صنعت ساختمان 91
راهنمای آزمون عملی مجدد خردادماه (5/3/1391
راهنمای آزمون عملی خرداد خواهران
راهنمای آزمون عملی ادواری شهریور ماه 91
حوزه بندی زمان آزمون عملی کارگران صنعت ساختمان شهریور
حوزه بندی زمان آزمون عملی کارگران صنعت ساختمان شهرستان شهریور
راهنمای آزمون عملی مجدد خ 3/6/91
برنامه زمانبندی آزمون عملی ادواری خ آبان 91
آزمونهای عملی قبولشدگان آزمون ادواری کتبی اینترنتی آبانماه ب
آزمون عملی مجدد شهریور ب
آزمون عملی م خ دی 91
راهنمای آزمون عملی صنایع ساختمان تهران مرحله هفتم 28/10/91
زمانبندی آزمون عملی بهمن و مجدد آبان 91 برادران
زمـانبـندی آزمـونـهای عمـلی یهمن خـواهـران تهـران
بـرنامـه زمـانبـندی آزمـونـهای عمـلی مـربوط به آزمـون کتبی 9205
زمان بندی آزمون تفاهم نامه مرحله 7
زمان بندی آزمون صنعت ساختمان مرحله ٧
زمانبندی آزمون عملی ادواری مرحله 4 سال 92 استان تهران
زمانبندی آزمون عملی تفاهم نامه مرحله 8 سال 92
زمانبندی آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله 8 سال 92
زمانبندی آزمون عملی تفاهم نامه استان تهران مرحله اول سال 93
زمانبندی آزمون عملی صنعت ساختمان استان تهران مرحله اول سال 93
زمانبندی آزمون عملی ادواری مرحله اول سال 93
زمانبندی آزمون عملی مرحله 2 سال93
راهنمای ثبت نام تفاهم و صنعت 4
زمانبندی آزمون عملی ادواری مرحله 2 93
زمانبندی آزمون عملی صنعت ساختمان و تفاهم نامه مرحله 3 سال 93
زمانبندی آزمون عملی صنعت ساختمان و تفاهم نامه مرحله 4 سال 93
زمانبندی آزمون عملی ادواری مرحله سوم سال93
زمانبندی آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله 5
زمانبندی آزمون عملی تفاهم نامه مرحله 5
زمانبندی آزمون مرحله 6
زمانبندی آزمون تفاهم نامه مرحله 6
زمانبندی تفاهم مرحله 7
زمانبندی صنعت ساختمان مرحله 7
زمانبندی آزمون عملی ادواری خواهران شهر تهران مرحله 4-93
زمانبندی آزمون عملی ادواری برادران شهر تهران مرحله 4 سال 93
زمانبندی آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله 8 سال 93
زمانبندی آزمون عملی تفاهم نامه مرحله 8 سال 93
زمانبندی آزمون عملی تفاهم نامه مرحله اول سال 94
زمانبندی آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله اول سال 94
زمانبندی آزمون عملی ادواری مرحله دوم سال 94
زمانبندی آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله دوم سال 94
زمانبندی آزمون عملی تفاهم نامه مرحله دوم سال 94
زمانبندی آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله سوم سال 94
زمانبندی آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله چهارم سال 94
راهنمای آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله 5 94
راهنمای آزمون عملی تفاهم نامه مرحله 5 94
زمانبندی آزمون عملی م3 مربوط به آزمون الکترونیکی 3/8/94 لغایت 23/8/94
آزمون صنعت مرحله 6 سال 94
آزمون تفاهم نامه مرحله 6 سال 94
زمانبندی آزمون صنعت ساختمان مرحله 7
آزمون تفاهم نامه مرحله7سال 94
برنامه زمانبندی آزمون عملی ادواری آنلاین مرحله 4
راهنمای آزمون عملی تفاهم نامه مرحله 8
راهنمای آزمون عملی صنعت ساختمان مرحله 8
صفحه اصلي|نقشه سايت|پست الكترونيكي|تماس با ما
بازديدکنندگان اين صفحه: 72357 | بازديدکنندگان امروز: 768 | کل بازديدکنندگان: 21625303 | بازديدکنندگان آنلاین: 4 | زمان بارگزاري صفحه: 0.3438 ثانيه